Členská schôdza 2023

Predstavenstvo Klubu Podtatranských strelcov si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Sobotu 8.4.2023 o 9:00 hod. na strelnici O-LINKA vo Svite.