Členská schôdza 2024

Predstavenstvo Klubu Podtatranských strelcov si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Sobotu 16.3.2024 o 9:00 hod. na strelnici O-LINKA vo Svite.