LIGA KLUBU PODTATRANSKÝCH STRELCOV ročník 2023/2024

KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

               

Vás pozýva na II. ročník viackolových pretekov pre členov klubu

Miesto konania: krytá strelnica vo Svite ŠSK O-Linka

Dátum konania:

1.       kolo                   –     14.10.2023     o 9,00 hod.

2.       kolo                   –       11.11.2023     o 9,00 hod.

3.       kolo                   –      02.12.2023 o 9,00 hod.

4.       kolo                   –     17.02.2024 o 9,00 hod.

5.       kolo FINÁLE     –     16.03.2024 o 9,00 hod.

Registrácia: od 9,00 – 9,25hod.  štart pretekov  9,30 hod.

Konečné výsledky:

Organizácia a technické zabezpečenie:

–          členovia klubu a zamestnanci strelnice

Disciplíny:

1.       mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane ( pištoľ, revolver )    od kalibru 6,35

2.       mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane ( pištoľ, revolver )    kaliber .22LR

3.       mierená streľba na 10 metrov zo vzduchovej pištole

1.- 5. kolo  sa strieľa  13 rán / 10 minút, 3 najhoršie zásahy sa odpočítajú

Do konečných výsledkov sa každému strelcovi započítajú 3 najlepšie výsledky.

Ceny: vecné ceny zabezpečí Klub Podtatranských strelcov


Dňa 14.10.2023 sa po skončení 1. kola ligy cca po 12,00 hod. uskutoční pre záujemcov jedno kolo mierenej streľby na 50m, guľovnica samonabíjacia, ráž 7,62 ev. 5,6 223 Remington.Strieľajú sa 3 rany v čase 5 minút. Povolené je iba polo plášťové strelivo. (strelivo 7,62 vie zabezpečiť pán Rovder). Pre túto disciplínu je štartovné 15 €.

Organizačný výbor:

Kostolník Pavel     tel. 0905 694 639        e-mail         pavel.kostolník@sportcool.sk

Janek Matej       tel. 0905 496 918        e-mail         matej.janek3@gmail.com

Rovder Ivan           tel. 0903 324 942        e-mail         irovder@hotmail.com