LIGA KLUBU PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

               

organizuje viackolové preteky pre členov klubu

Miesto konania: krytá strelnica vo Svite ŠSK O-Linka

Dátum konania:

1.       kolo                   –     12.11.2022     o 9,00 hod.

2.       kolo                   –       3.12.2022     o 9,00 hod.

3.       kolo                   –     28.01.2023 o 9,00 hod.

4.       kolo                   –     25.02.2023 o 12,00 hod.

5.       kolo FINÁLE     –     08.04.2023 o 9,00 hod.

Registrácia: od 9,00 – 9,25hod.  štart pretekov  9,30 hod.

Predbežné výsledky:

Organizácia a technické zabezpečenie:

–          členovia klubu a zamestnanci strelnice

Disciplíny:

1.       mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane ( pištoľ, revolver )    od kalibru 6,35

2.       mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane ( pištoľ, revolver )    kaliber .22LR

1.- 4. kolo  sa strieľa  13 rán / 20 minút, 3 najhoršie zásahy sa odpočítajú

5. kolo FINÁLE    3 nástrelne rany / 5 minút

                             15 rán do súťaže / 25 minút

Vyhodnotenie:

1.-4. kolo:  1. miesto – 5 b., 2. miesto – 4b., 3 miesto – 3 b., 4 miesto – 2 b.,  5. miesto – 1b.

Finále:        1. miesto – 10 b., 2. miesto – 8b., 3 miesto – 6 b., 4 miesto – 4 b.,  5. miesto – 2b.

Súčtom bodov sa určí poradie.

Ceny: vecné ceny zabezpečí Klub Podtatranských strelcov

Zbrane a strelivo: vlastné

Organizačný výbor:

Kostolník Pavel     tel. 0905 694 639        e-mail         pavel.kostolník@sportcool.sk

Janek Matej       tel. 0905 496 918        e-mail         matej.janek@gmail.com

Rovder Ivan           tel. 0903 324 942        e-mail         irovder@hotmail.com