VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA rok 2020 ZRUŠENIE

Z dôvoru hroziacej epidémie Koronavírusu sa konanie členskej schôdze odkladá na neurčito. 

O prípadných zmenách budete včas informovaní.

                                                                                                  Mgr. Ivan Rovder                                                                                                                 prezident klubu