VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA rok 2021 predbežná informácia.

Z dôvodu  epidémie Koronavírusu sa konanie členskej schôdze v roku 2021 toho času neplánuje, pevne veríme že sa situácia zmení a aj naša činnosť sa vráti späť do normálnych koľají

O prípadných zmenách budete včas informovaní.

                                                                                                  Mgr. Ivan Rovder                                                                                                                 prezident klubu