O Klube podtatranských strelcov

Klub Podtatranských strelcov  združuje priaznivcov a nadšencov streleckého športu. Je to organizácia ktorá je pokračovateľkou niekoľko desaťročí trvajúcej histórie streleckých klubov, v podtatranskom regióne.

Klub Podtatranských strelcov  bol založený dňa 6.11.2011 na strelnici v Ľubici  a následne dňa 17.12.2011 boli na  jeho ustanovujúcej členskej schôdzi zvolení jeho zástupcovia. Prezidentom klubu bol zvolený Mgr. Ivan Rovder, sekretárom klubu bol zvolený pán Pavel Kostolník a pokladníkom Ing. Vojtech Marko.

Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 25.03.2017 bolo zvolené nové predstavenstvo klubu v zložení:

Prezident klubu : Mgr Ivan Rovder

Sekretár klubu :Pavel Kostolník

Pokladník klubu: Ing Kristína Olejárová

Člen predstavenstva  : RNDr. Ivan Kotora

Väčšina terajších členov, prestúpila do nášho klubu zo športovo-streleckého klubu Grebpark Poprad, ktorého sa cítime byť pokračovateľmi.

Klub Podtatranských strelcov   je organizáciou, ktorá je založená na princípoch priateľstva, porozumenia, vzájomnej dôvery a je otvorená všetkým priaznivcom strelectva.

Kontakt:

Klub Podtatranských strelcov

Mgr. Ivan Rovder

Slov odboja 179/13

05801 Poprad

Tel: 0903324942

E-mail.:kpspoprad@gmail.com

Pre prijatie do klubu je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť jednorázovo vložné.

Následne je potrebné už len uhradiť členské k danému roku.

Vložné pre nových členov je stanovené na 5,- EUR

Členské na rok  je 15,- EUR

Vložné u členov ktorým bolo v predošlom období ukončené členstvo v klube je 50,-Eur