Legis Telum

Vrelo odporúčame stránku združenia Legis Telum s ktorým sme nadviazali spoluprácu. Na stránke Legis Telum nájdete veľa užitočných informácií o legislatíve v oblasti zbraní. Náš klub plne podporuje činnosť združenia Legis Telum v oblasti ochrany práv vlastníkov strelných zbraní.

http://www.legistelum.sk/